بازی های کامپیوتری

معرفی، رفع مشکل و دانلود انواع بازی های کامپیوتری و کنسول های بازی ...

سایت نجوم ایران

سایت نجوم ایران، مرکز اطلاع رسانی اخبار رسمی نجوم، ستاره شناسی ...

طبیعت و توریسم

طبیعت و توریسم ایران و نقاط مختلف جهان، معرفی دیدنی ترین امکان و زیبا...

حرف روز

انجمن های گفتگو  پیرامون رشته های تخصصی و زمینه های گوناگون ...

 

آلن هریس محقق و استاد دانشگاه ، درباره اهمیت رایحه و حس بویایی می گوید: حس بویایی شما، در مغز و دقیقا در منطقه احساسات اولیه واقع شده است. به همین علت است که ارتباطات بویایی تشکیل شده در دوران کودکی ، می تواند شخصیت رفتاری شما و سازه های ثبت آن را در دوران نوجوانی و جوانی شکل دهد.

بنابراین آن بوی خوشی را که حس می کنید لحظات بسیار شادی را برای شما به وجود می آورد ، انتخاب کرده و ببینید که ” رایحه ” شخصیت شما چه رنگ و بویی دارد !؟

در ادامه با انجام این تست می توانید به نوع شخصیت خود بر اساس این تست روانشناسی پی ببرید.

 

تالارهای گفتگو